شما همواره می‌توانید آخرین نسخه از دیکشنریِ گفتارِ NVDA را از این صفحه دانلود نمایید.

V1.2:

X64
X86

V1.1:

X64
X86

V1.0:

دانلود ورژن x64
دانلود ورژن x86